> Библиотечка / Единство, творчество, красота > Сурва, сурва година!

Сурва, сурва година!


1-01-2009, 18:09. : isi
А от мен  - здраво сурвакане за здраве!
По здрава ви гърбина!
С моята здрава дрянова сурвачка!
Бъдедете здрави и щастливи, приятели!
 
Сурва, сурва година!Сурва, сурва година!
Сурва, сурва година,
червена ябълка в градина
едър клас на нива,
голям грозд на лоза,
жълт мамул на леса,
пълна къща с деца!
Живо-здраво до година,
до година, до амина!
 
СУРВАКАРИ   -  Йордан Стубел

Хей, другари сурвакари!

Хей, юнаци със калпаци!

Дрян е цъфнал на поляна

С чудно хубава премяна:

Всяка клонка позлатена,

Всяка пъпка посребрена

С бял варак и мразовина.

Сурва весела година!...

Едро жито по хамбари,

Тлъсти агнета в кошари,

Тучно вино по мазите,

Мед и восък по пчелите;

Пълна къща със имане –

Мир и обич да настане,

Да живеят като братя

Всички хора по земята,

Че земята е градина...

Сурва, весела година,

до година, до амина...

 
СУРВА, СУРВА ГОДИНА - Ран Босилек

 

Сурва, сурва година!
Път дай, Снежко,
 да мина -
да обходя къщята,
да зарадвам децата.

 

Сурва, сурва година!
със засмяна дружина
ред по редом да ходим,
вредом радост да водим.

 

Сурва, сурва година!
Плод нечуван в градина,
стада гойни в полята,
чисто злато в нивята!

 

Сурва, сурва година!
да похапнем от млина,
да сме здрави и сити
и доволни, честити!

 
 
МЕЧЕТО СУРВАКА -  Йордан Стубел

Сиво мече дрян насече.

Нашари го, накичи го

с януарска мразовина

и със алена коприна.

Па отблизо и далече

провикна се сиво мече:

"Сурва, сурва до година,

до година, до амина!...

Зелен здравец по горите,

сладко грозде по лозите,

жълто жито по хамбари,

бяло стадо по кошари,
пълни ракли със имане

за стопанки и стопани.

А на малките дечица

в пошовете по жълтица,

да растат и таз година

като ябълки в градина"

 
 

СУРВАКИ – Чичо Стоян

Сурва, сурва година,

Да ви е честита!

И от днеска до амина

Радост до насита!

Изобилен плод в градини,

Пшеница по ниви,

А в кошари все близнета –

Агнета игриви!

Китна пролет, здраво лято,

Плодовита есен!

 
   

СУРВАКАРСКА ПЕСНЧКА – Стоян Дринов

Дъб се дига сред полето,

Връх му стига чак небето;

Клони свежда до земята

И нарежда със листата:

"Колко цвете из полето,

Толкоз радост на сърцето!

Живо, здраво до година,

до година, до амина"
 
 

СРЕЩУ НОВАТА ГОДИНА – Ран Босилек

Гарван грачи на комин.

Кума Лиса точи млин.

Кумчо Вълчо от гората

Носи за пещта дървата.

Зайо Байо пещта пали

и на другите се хвали:

- Работлив съм за шестима.

Аз съм майсторът на млина!

Без пещ хубав млин не става!

 - Мълчи, Зайо! – вика Лиса –

Тъй не думай, засрами се!

Че без моите ръчичики

ще преглъщаш сухи трички!

 - А дървата кой донесе? –

Кумчо Вълчо се намеси.

Но за млин не се придиря,

пък и род сме най подире!

Гарван грачи на комин

Лиса носи топъл млин.

На софрата го поставя,

кани Вълча, кани Зая.

И залапват трима млина,

срещу Новата година.

Гарван грачи на комин:

 - И аз искам топъл млин!

Кума Лиса му отвръща:

 - Заповядай в наш’та къща!

И Гарванчо долетява,

Наготово се гощава,

Па за Новата година,

Както му е обичая,

Дига тънка дреновица,

Удря Вълча, Лиса, Зая –

Ред по редом ги изрежда,

Суровака и нарежда:

 - Сурва, сурва година

по Вълчова гърбина,

по Лисини краченца,

по Зайови ушенца –

да ги злото забрави,

да сме живи и здрави,

до година, до амина –

да похапнем пак от млина!