> Библиотечка > Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки


13-02-2010, 19:30. : Simpra
   Тази малка книжка е с уникални илюстрации, напечатана върху дебела, но хубава  хартия. Размерите й са 12см х 18см - колкото да се побере в джоба на сакото...
   Издадена от "Рафаел Тък и синове", известни с това, че са работели за Кралица Виктория. Опитах се да открия годината, в която е излязла, но на корицата пише само, че е отпечатана в Англия. Печатницата е работила от 1866 до Втората световна война, така, че книжката май е доста стара. Занимавали са се основно с печат на картички. Но да се върнем на книжката. Как може нещо черно-бяло да изглежда толкова истинско! Загледайте се в камъчетата по пътечките, или в тревичките, в кората на дървото, или в краските по дрехите. Миниатюрни и изящни илюстрации, които заслужават да бъдат видени от повече деца.

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки

Златната гъска и други приказки