> Библиотечка > Носталгия

Носталгия


11-09-2008, 12:41. : ive

В сън унесен

 

В сън унесен и през сън

видях родната си стряха.

Там, където кат през сън

дни честити отлетяха.

 

Видях двора равен, чист

и градинка обсадена,

а сред нея в китен лист

плод на ябълка червена.

 

Видях още Бялко наш,

котка с котенце другари;

и в разплетения гражд –

видях коня наши стари.

 

Видях... Що ли не видях? –

Баща, майка, род, роднини,

връст детинска – песни, смях –

в сън отлитнали години...

 

В сън унесен и през сън

видях родната си стряха;

не будете моя сън!

Дни честити сън не бяха...

 

Цанко Церковски