> Песнопойка > Песнопойка: „Брезичка”

Песнопойка: „Брезичка”


5-07-2008, 01:22. : freja
БРЕЗИЧКА
Раздел: Песни за боеве и партизани


Расла е сама-самичка
млада, хубава брезичка,
слънце в клоните й грее,
вятър тихо я люлее. (2)


Минал пътник през гората
и се спрял той до брезата.
И брезичката тогава
му запяла песен стара. (2)


Тя му пяла за войната,
за мира и свободата,
че оттука са минали
група смели партизани. (2)