> Вестници и списания / Библиотечка > Mъдрости от 1943г

Mъдрости от 1943г


18-11-2009, 22:17. : катя милушева
     Попадна ми едно много, много старо списание и в него открих това: 
 
Списанието е "Домът и Светът" от декември 1943г.,  брой 94

     Преписвам буквално, но без онова старите "е" и"Я"  няма ги на клавиатурата....

                                                            АКО...

Ако можешъ да запазишъ спокойствието си, когато всички около теб губятъ хладнокръвието си и обвиняватъ тебе за това.....
Ако  имашъ вяра въ себе си, когато всички се съмняватъ въ тебе, и все пакъ обърнешъ внимание  на тяхното недоверие...
Ако не лъжешъ, когато те лъжатъ, и не мразиш, когато те мразятъ и при това не изглеждашъ прекалено добъръ и мъдъръ...
Ако можешъ да мечтаешъ, безъ мечтите ти да те управляватъ...
Ако можешъ да мислишъ, безъ мисленето да правиъ своя цель...
Ако можешъ да посрещнешъ триумфа и нещастието си по единъ и същи начинъ...
Ако можешъ да понесешъ, щото истините, които си изрекълъ, да бъдатъ извратени отъ глупци, или да видишъ нещата, за които си далъ живота си,  разрушени и, въпреки това, да почнешъ отново да създавашъ съ похабените си инструменти...
Ако можешъ да съберешъ всичките си придобивки заедно, да ги загубишъ и пакъ да почнешъ отначало, безъ да изречешъ една дума за загубата си...
Ако можешъ така да контролирашъ нервите и сърцето си, че да продължишъ да жевеешъ тогава, когато в теб не е останало nищо друго, освен волята, която казва: "Дръжъ се"...
Ако можешъ да говоришъ с тълпата  и да останешъ на висотата си, или да седишъ с царете и да не губишъ връзката съ народа...
Ако нито приятелите ти нито  враговете ти могатъ да те наранятъ....
Ако всеки човекъ значи нещо и никой не значи прекалено много...
Ако всяка минаваща минута можешъ да запълвашъ съ шестдесетъ секунд добре прекарано време...
     земята и всичко, което е на нея е твое - и нещо повече:
         
               ТИ СИ ЧОВЕКЪ!