> Лагери, екскурзии, бригади > Фото загадка

Фото загадка


10-04-2010, 22:54. : катя милушева
   Да възобновя една игра на отгатване с фотоси: smile24 smile24 smile24 
  Ще познаете ли коя картичка  откъде е!?
 
1. 
Фото загадка 1980г.
2.  
Фото загадка 1980г.
3.  
Фото загадка 1979г.
4. 
Фото загадка 1978г.
5. 
Фото загадка 1989г.
6. 
Фото загадка 1978г.
7. 
Фото загадка 1980г.
8. 
Фото загадка 1979г.

hum-hum hum-hum hum-hum