> Предмети и учители / Песнопойка > Песни от нашите учебници

Песни от нашите учебници


18-07-2009, 13:06. : admin

Това са текстове на песните от Музикално другарче за 2 клас и Музиката за 3 клас. Достатъчно е човек само да хвърли едно око на някой от тях и веднага се сеща за песента (докато ги въвеждах постоянно си тананиках fiufiu – добре, че нямаше никой наоколо winked ). Разбира се, има и пропагандни песни (учудващо много в Музикалното другарче), но лично аз нито една от тях не си спомням, ама грам. Което показва, че децата много добре знаят какво да харесват и какво не.

Съдържа: Музика. 3 клас - Здравей, здравей, софийска асамблея. Бяло, зелено, червено. Песен за децата. Хубав Петко. Седнало е Джоре. Портрет Ильича. Кой доведе радостта ни. Чака ме те, Дядо Мраз. Смешка. Рече мама да ме жени. Радецки. Во поле берëза стояла. Благодаря ти, майко. Месечко ясен. Дунав тече. Врабчо от завода. Малки моми. Пролетна песенчица. Първи май. Има светлина. Здравей, засмяно лято. Деца на света. Музикално другарче. 2 клас - Химн  на Народна Република България. Аз обичам да чета. Капят листата. Извило се. Родина. Помниш ли, Янке. Дядо Мраз. Врабчо и зимата. На мегданя. Баба Марта сърдита. Чавдарчета-другарчета. Юнак и гора. Мама. Гъдулар. Луд гидия. Има една страна. Името на Ленин. Войник на партията. Гълъбче ми вода пие. Да живее Първи  май. Зяблик. Славим българските комунисти. Химн на Кирил и Методий (1 куплет).

Песни от нашите учебници

ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕЙ, СОФИЙСКА АСАМБЛЕЯ
Музика: Петър Ступел
Текст: Петя Йорданова

София гнездо на птици стана,
птиците на детството събра.
Бият, бият празнични камбани
в тази асамблея на мира

Припев:
Здравей, здравей, софийска асамблея,
здравей, здравей, Българийо добра!
За нови срещи нека да запеем,
за нови срещи, птици на мира!

София ни стана стряха родна,
София ни подари слънца –
да се срещнем под небе свободно
на света най-щастливите деца.

Припев:…

Композитори, художници, поети,
утрешни творци на този свят,
нека има в земната планета
творчество, единство, красота!

Припев:…

БЯЛО, ЗЕЛЕНО, ЧЕРВЕНО
Музика: Александър Райчев
Текст: Георги Струмски

Над белите облаци сплитат
върхарите бели чела,
от нашите длани политат
рой гълъби н бели крила.

Припев:
Бяло, зелено, червено –
три разлюлени вълни,
бяло, зелено, червено
знаме над мене звъни.

Край тихата братска могила
отрядът поспира по мрак –
светлее звезда петкрила,
припламва червения мак.

Припев:…

В сърцето ми грее земята,
рождената мила страна –
и трите обичани цвята
се сливат във песен една.

Припев:…


ПЕСЕН ЗА ДЕЦАТА
Музика: Христо Недялков
Текст: Георги Авгарски

От зори (3) до късна вечер
детски смях (3) навред звъни,
тук при нас (3) и там далече
зад гори (3) и планини.

Припев:
Колко много, колко много
са децата по света –
като ясните звездици,
заблещукали в нощта,
като птиченцета горски,
като полските цветя…
Те по цвят (3) не си приличат,
ни дори (2) ни по дрешките дори,
но смеха (3) щастлив обичат
и игри (2) и задружните игри.

Припев:…

Те за мир (3) жадуват вечен,
да растат (3) във светли дни,
тек при нас (3) и там далече
зад гори (3) и планини…

Припев:…

ХУБАВ ПЕТКО
Народна песен

Много ти прилича, Петко, синя антерия, (2)
много ти прилича, Петко, калпак самурлия, (2)
много ти приличат, Петко, шарени калцунки, (2)
много ти приличат, Питко, новите цървулки. (2)

СЕДНАЛО Е ДЖОРЕ
Народна песен от Пиринския край

Седнало е Джоре, дос,
седнало е Джоре,
Ти лудо Джоре, дос,
ти си лудо Джоре.
Вънка на вратници, дос,
вънка на вратници,
ти лудо Джоре, дос,
ти си лудо Джоре.
Шарен чорап лете, дос,
шарен чорап плете.
Ти лудо Джоре, дос,
ти си лудо Джоре.
Кому че го дадеш, дос,
кому че го дадеш?
Ти лудо Джоре, дос,
ти си лудо Джоре.
Който мене сака, дос,
който мене сака –
ти лудо Джоре, дос,
ти си лудо Джоре.


ПОРТРЕТ ИЛЬИЧА
Музика: Л. Шульгин
Текст: М. Ивенсен

Утром в наше окно  / входит солнечный свет.
Жарко льются лучи / на знакомый портрет. (2)

Я проснусь, а портрет / предо мной на стене
и Владимир Ильч улыбается мне. (2)


КОЙ ДОВЕДЕ РАДОСТТА НИ
Музика: Бенцион Елиезер
Текст: Асен Босев

Кой доведе радостта ни
по отряди и дружини?
Кой направи тя да стане
слънце в нашите години?

Припев:
Партията волнокрила –
вожд пред нашите редици,
партията – майка мила,
огън в зорките зеници!

Път широк ни тя разтвори
към наука, труд и песни,
та под родните простори
всяка дарба да проблесне.

Припев:…

Прелестта на светла пролет
партията ни разкрива.
Готви тя за орлов полет
смяна млада, работлива.

Припев:…

ЧАКА МЕ ТЕ, ДЯДО МРАЗ
Музика: Петър Ступел
Текст: Димитър Тончев

Дядо Мраз се бави.
Може би забрави,
че да дойде трябва и при нас?
Няма да се бавя,
в път ще се отправя
да намеря бързо Дядо Мраз!

Припев:
Где си, где си, Дядо Мраз?
Не забравяй ти за нас!

Где ли е шейната
минала в гората?
Чухте ли звънчета да звънят?
В тази зима бяла
где ли със чувала
някъде почива си сред път?...

Припев:…

СМЕШКА
Музика: Борис Карадимчев
Текст: Кръстьо Станишев

Има ли, има ли морков,
който бърбори баз глас?
Няма подобен мърморко,
той е от другия клас!
Те са от другия клас, ау,
ний сме от нашия клас!

Има ли, има ли зелка,
с дънки по-тънки от праз?
– Няма я модната лелка,
тя е от другия клас!

Има ли, има ли зайци,
дето треперят от страх?
– Няма такива бозейници,
те са от другия клас!
Те са от другия клас;
ний сме от нашия клас!

РЕЧЕ МАМА ДА МЕ ЖЕНИ
Народна песен от Самоковско

Рече мама да ме жени,
хей, хей, их, море нане,
вчера рече, днеска нече.

Па ме дава на дюлгерче
хей, хей, их, море нане,
я дюлгерче нечем.

Па ме дава на гайдарче
хей, хей, их, море нане,
я гайдарче сакам.

Он че свири, я че играм
хей, хей, их, море нане,
че се погодиме!...

РАДЕЦКИ
Популярна песен
Текст: Иван Вазов

Тих бял Дунав се вълнува
весело шуми
и "Радецки" гордо плува
над златни вълни.

Но кога се там съзира
козлодуйски бряг,
в парахода рог изсвирва,
развя се байрак.

Млади български юнаци
явяват се там,
на чела им левски знаци,
в очите им плам.

Горд отпреде им застана
младият им вожд –
па каза на капитана
с гол в ръката нож:

– Аз съм български войвода,
момци ми са тез,
ний летиме за свобода
кръв да лейме днес.

ВО ПОЛЕ БЕРËЗА СТОЯЛА
Руска народна песен


Во поле берëза стояла,
во поле кудрявая стояла.
Люли, люли, стояла. (2)

Я пойду, пойду погуляю,
белую берëза заломаю.
Люли, люли, заломаю. (2)

Срежу я с берëзы три пруточка,
сделаю из них я три гудочка.
Люли, люли, три гудочка. (2)


БЛАГОДАРЯ ТИ, МАЙКО
Музика: Петър Льондев
Текст: Асен Босев

Благодаря ти, мамо, / за твоя топъл скут
за майчиното рамо, / за майчиният труд. (2)

Благодаря ти още, / за ясния ми ден,
за грижите ти нощем, / когато бдиш над мен. (2)

за нежната закрила, / за кроткия ти глас,
за всичко, майко мила, / благодаря ти аз! (2)

МЕСЕЧКО ЯСЕН
Музика: Иван Маринов
Текст: Николай Николов

Месечко ясен, месечко бял,
много си скитал, много видял.
Знаеш на пръсти родния край,
в златната есен, в китния май.
В зимната хала, в летния зной
вечно на път си, нямаш покой,
Тебе ще питам, месечко бял,
дето си много скитал, видял:
в хладния север, в топлия юг
край като моя има ли друг?


ДУНАВ ТЕЧЕ
Народна песен

Дунав тече, ягодо,
Дунав тече, ягодице,
Дунав тече през Будина града. (2)

Та понесе, ягодо,
та понесе, ягодице,
та понесе палава девойка (2)

На глава и́, ягодо,
на глава и́, ягодице,
на глава и́, китка ран-босилек. (2)

На ръце и́, ягодо,
на ръце и́, ягодице,
на ръце и́ вакло агне блее. (2)


ВРАБЧО ОТ ЗАВОДА
Музика: Петър Льондев
Текст: Радой Киров

На завода до комина,
още през април, още през април,
Врабчо струпал перушина
и гнездо, и гнездо си свил.

Припев:
Джив, джив, джив…

Срещал всеки ден зората
бодър и щастлив, бодър и щастлив,
с човка чистил си перата,
"джив, джив", викал си, "джив, джив, джив".

Припев:…

Вярно, ще се поопуша,
ала всеки миг, ала всеки миг,
пък ще има кой да слуша
мойто "чик", мойто "чик-чирик"!

Припев:…

МАЛКИ МОМИ
Музика: Добри Христов
Текст: по Цанко Церковски
Малки моми из друм тичат,
хайде, и-ха, ха,
от цветенца китки вият,
хайде де, де бре, де!

Цветенца си листа разтварят,
хайде, и-ха, ха,
и на моми проговарят,
хайде де, де бре, де!

– Късайте ни, малки моми,
хайде, и-ха, ха,
и кичете си косите,
хайде де, де бре, де!

ПРОЛЕТНА ПЕСЕНЧИЦА
Музика: Тодор Попов
Текст: Асен Босев

Слънцето се смее
в ясни небосклони.
Славей сладко пее
в цъфналите клони.

Припев:
Славейченце мило,
кръшен глас извило,
в този ведър свод небесен
пей ни песен с глас чудесен –
волно, лекокрило!

Слушаме те ние
весели, щастливи.
Росни китки вием,
тичаме игриви…

Припев:…

ПЪРВИ МАЙ
Музика: Кирил Цибулка
Текст: Атанас Душков

По широкия площад
хора весели вървят
и усмихнати деца
със цветя и знаменца.

Ние пеем и вървим…
Ти здравей, народ любим!
Радостта ни няма край –
днес е Първи, Първи май.

ИМА СВЕТЛИНА
Музика: Борис Карадимчев
Текст: Александър Петров

За децата по земята,
най е хубаво, когато
има светлина;
и в очите, и в сърцата,
и в мечтите, и в делата
винаги да свети тя.

Припев:
Слънце щом блести над нас,
то е също и за вас.
И тогава всички ние –
волни, весели, щастливи –
пеем песента,

във която се разказва
как децата по земята
правят чудеса:
тъмнината разпиляват,
красота навред създават
и раздават светлина.

Припев:…

На, на, на…
и в очите, и в сърцата,
и в мечтите, и в делата
има, има светлина.

ЗДРАВЕЙ, ЗАСМЯНО ЛЯТО
Музика: Христо Недялков
Текст: Ангелина Жекова

Звънят узрелите жита
и греят като злато,
жетвари будят утринта.
– Здравей, засмяно лято!

Морето с чайките добри
все ново, непознато
от слънчевата жар искри.
– Здравей, засмяно лято!

Със шапка сламена и бос
аз тръгнал съм сърцато
да поздравя добрия гост:
– Здравей, засмяно лято!

ДЕЦА НА СВЕТА
Музика: Георги Костов
Текст: Цветан Ангелов

Притихва родното море,
светлеят кротките лагуни,
та корабчето "Мир" да спре
на своя пристан "Първи юни".
Запяхме – литна песента,
България потръпна, чу ни;
тринайсет века тя мечта
за тоя слънчев Първи юни!

Припев:
Добро утро, деца на света!
Привет вам, друзья дорогие!
Гут'н морген, компаньерос, салют!
Бонджорно, бамбини дел мондо!

Ще грее мирната Земя
без урагани, без тайфуни
и вредом, както у дома,
ще носи радост Първи юни.
Запяхме – литна песента,
планетата потръпна, чу ни;
безчет години тя мечта
за тоя слънчев Първи юни!

МУЗИКАЛНО ДРУГАРЧЕ ЗА ВТОРИ КЛАС

Песни от нашите учебници

ХИМН  НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Горда Стара планина,
до ней дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

Припев:
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край!

Паднаха борци безчет
за народа наш любим.
Майко, дай ни мъжка сила
пътя им да продължим.

Припев:…

Дружно, братя българи!
С нас Москва е в мир и в бой!
Партия велика води
нашия победен строй!

Припев:…

АЗ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА
Музика: Георги Тимев
Текст: Алберт Декало

Аз обичам да чета,
аз обичам да мечтая
имам хубава мечта,
всичко искам аз да зная, (2) / всичко за света да зная (2)

Аз обичам песента,
тя е мой добър приятел,
с бойка песен аз летя,
като вятър над полята, / като буря над земята, / като буен, буен вятър. (2)

КАПЯТ ЛИСТАТА
Музика:Парашкев Хаджиев
Текст: Стоян Дринов

Вятър сърдито
свири в гората, а! А!
Бавно, безшумно
капят листата, а!

В голите клони
дремят гнездата, а! А!
Бягайте, птички,
капят листата, а!

Пусто и тъжно
вред на земята, а! А!
Есен е вече,
капят листата! А!

ИЗВИЛО СЕ
Народна песен

Извило се вито хоро
на зелена морава.
Тю-рю-лю-лю, тумба, лумба. (2)

Сите моми тамо бяха,
само Иринка не беше.
Тю-рю-лю-лю, тумба, лумба. (2)

Тя си работа имала
на майка си помагала.
Тю-рю-лю-лю, тумба, лумба. (2)

РОДИНА
Музика: Георги Спасов
Текст: Младен Исаев

Високи сини планини, / реки и златни равнини,
небето като от коприна – / това е моята Родина! (2)

Обичам таз земя голяма,  /  тъй както си обичам мама,
тук мила ми е всяка птица / и всяка мъничка тревица. (2)

Обичам българските думи, / що слушам по поля и друми,
обичам хубавите песни / и наште приказки чудесни. (2)

Когато гледам планините / и слушам да шумят реките,
в шума на Рила и Пирина / аз чувам моята Родина!

ПОМНИШ ЛИ, ЯНКЕ
Народна песен

Помниш ли, Янке, помниш ли, гълъбо,
когато бяхме мънинки,
как всяка сутрин ходихме, гълъбо,
във нашта малка градинка.
Росно си цвете беряхме, гълъбо,
и си главите кичехме.

ДЯДО МРАЗ
Музика: Христо Недялков

Зън (7)
Кой е вън? Кой е вън?
Кой ще дойде в този час?
Тук пристига дядо Мраз.
Искам още щом го зърна
от сърце да го прегърна,
че си знам, че си знам,
той ми носи дар голям.

Чук (7)
Кой е тук? Кой е тук?
Кой е вече тук при нас?
Сам добрият дядо Мраз.
Искам още щом го зърна
от сърце да го прегърна,
че си знам, че си знам,
той ми носи дар голям.

ВРАБЧО И ЗИМАТА
Музика: Димитър Вълчев
Текст: Н. Димитрова

Снежен прах небето рони.
Врабчо радостно го гони.
Гълта снежните елмази,
но е със коремче празно.

Босоного, огладняло,
друг път зима не видяло,
птичето за рой мушици
взема снежните звездици.

Стига, Врабчо, престани!
Гърло ще те заболи.
Погледни – със кака Милка
днес направихме хранилка.
И за тебе храна ще има,
нищо, че навън е зима.

НА МЕГДАНЯ
Народна песен

На мегданя сред селото
залюляло се хоро.
Хайде, бе, бре, де,
залюляло се хоро.

Момче хоро водеше,
бяла кърпа махаше.
Хайде, бе, бре, де,
бяла кърпа махаше.

БАБА МАРТА СЪРДИТА
Музика: Добри Христов
Текст: Йордан Стубел

Баба Марта сърдитата / Кукуряка попита:
– Де е твойто сестриче, / мъничкото кокиче?
Че го няма тъдява / утром рано да става.

– Що ме питаш къде е, / ей го где се белее.
Сгушило се и чака / бръмбарите в трънака (2)

Аз го викам – не чува, / като че се надува,
а пък вчера в гората / търсиха го децата. (2)

ЧАВДАРЧЕТА-ДРУГАРЧЕТА
Музика: Димитър Хинков
Текст: Петър Лаловски

Чавдарчета-другарчета, приятели добри!
Задружни във учение, във весели игри!
Със сини минзухарчета на нашите гърди.
За скъпата Родина, готови, готови!
За подвизи нови, отряд крилат,
готов бъди!

Чеда сме на България, на скъп народ-герой.
Върви под лъчезария чавдарския ни строй.
До връзките ни сините и знамето се вей.
За скъпата Родина, готови, готови!
Напред с победи нови, отряд крилат,
здравей, здравей!

ЮНАК И ГОРА
Народна песен

Юнак през гора вървеше
с крушево листо свиреше
и на гората думаше:
– Сбогом, прощавай, горо ле, (2)
дето ти вода пиехме
и ти тревата газихме.

МАМА
Музика: Парашкев Хаджиев
Текст: Иван Генов

Кой, деца, ни рано буди,
кой за нас се цял ден труди?
Мама! Мама!
Само (3) тя.
Мама! Мама!
Най-добрата на света.

Кой най-много ни обича?
Кой ни храни и облича?
Мама…

Кой ни милва и завива!
Кой със песен ни приспива?
Мама…

ГЪДУЛАР
Музика: Васил Лолов
Текст: Асен Разцветников

Шумул, шумул, шумулка,
Щурчо свири със гъдулка.
На кичеста върбица
край сребърна речица.

Никой Щурчо не слуша,
сит е всеки до гуша,
присмя му се врабчето,
наскърби му сърцето.

Викна Щурчо, заплака,
нахлупи си калпака,
наметна си абата,
па забегна в гората.

В далечните балкани,
при благите мецани
да им свири за слава
на зелена морава.

Той да свири свирните,
те да тропат игрите.
Да си веят руната,
да люлеят гората.

ЛУД ГИДИЯ
Музика: михаил Кочев
Текст: Пенчо Славейков

Не е лудо като други от селото (2)
тамбура му яворова на бедрото. (2)
Рано утро млад гидия почва леко (2)
свири леко, а се чуе надалеко. (2)
Надалеко по полето до жетварки, (2)
сърпи пущат и захвърлат паламарки. (2)
Плясват с ръце и залавят хоро вито, (2)
извиха се, изтъпкаха златно жито…(2)

ИМА ЕДНА СТРАНА
Музика: Борис Карадимчев
Текст: Димитър Гундов

Има на света страна / най-голяма на земята.
Тя ни праща светлина, / тя за нас е най-добрата. (2)

Като майка и сестра / тя е нашата закрила.
Тя над детската игра / бди с усмивката си мила. (2)

Тая приказна страна / с хора смели и свободни
е съветската страна – / там живеят  братя родни. (2)

ИМЕТО НА ЛЕНИН
Музика: Атанас Бояджиев
Текст: Николай Соколов

Името на Ленин щепнат
всички хора по земята.
Името на Ленин Пази
днес мира и свободата.

И децата го обичат
и за Ленин песни пея
из пощади и заводи
знаменца червени пеят.

ВОЙНИК НА ПАРТИЯТА
Музика: Парашкев Хаджиев
Текст: Веса Паспалеева

От година на година
с твоя пример ще растем
и за нашата Родина
труд и сили ще дадем.

Днеска ний с цветя сме украсили / рамката на твоя лик.
Ти на Партията мила / беше истински войник.

Цял живот горя в борбата
със врага във бой суров.
Не забравят и децата
своя чичко Димитров! (3)

ГЪЛЪБЧЕ МИ ВОДА ПИЕ
Народна песен

Гълъбче ми вода пие / от изворче ненапито.
Леле дос, леле дос, / дим дими дос. (2)
Сив сокол се извиваше / да си грабне гълъбчето.
Леле дос, леле дос, / дим дими дос. (2)
А майка му повикува: / "Ишу, ишу, сив соколе!"
Леле дос, леле дос, / дим дими дос. (2)

Не ми грабвай гълъбчето, / че е едно на майчица.
Леле дос, леле дос, / дим дими дос. (2)

ДА ЖИВЕЕ ПЪРВИ  МАЙ
Музика: Димитър Вълчев
Текст: Найден Вълчев

Свети слънчево небето, / вятър в нивите играй.
И в ръка с червено цвете / иде, иде Първи май. (3)

Този ден е ден чудесен, / той е празник на труда,
затова то срещат с песен / и в селото и в града. (3)

Затова и ние пеем / и повтаряме безкрай:
"Да живее, да живее, / да живее Първи май!"

ЗЯБЛИК
Музика: Аркадий Филипенко
Текст: Т. Волгина

В огороде поспевают
и горошек, и фасоль.
Громко зяблик распевает:
"До, ре, ми, фа, соль!" (2)

Затрещали тет сороки:
"Ты поешь совсем не то!"
"Это я учу уроки:
Соль, фа, ми, ре, до!" (2)

СЛАВИМ БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
Музика: Бенцион Елиезер
Текст: Йордан Друмников

Вдигнаха се небесата чисти,
над земята слезе весел ден.
Славим българските комунисти,
устрема, труда им вдъхновен.

Комунистите са хора смели,
носят правдата и хубостта.
Ленинската светлина довели,
за да бъде по-красив света.

ХИМН НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Музика: Панайот Пипков
Текст: Стоян Михайловски

Върви, народе, възродени,
към светла бъднина върви!
С книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!


Източник: 
* Музика. 3 клас на единното средно политехническо училище -  Георги Торбанов, Генчо Гайтанджиев, Ангелина Младенова. 1983. Изд. Народна просвета, София. І изд. Художник: Тоня Горанова. Печат: ДП Г. Димитров, София. Формат: 70/40/100. Печатни кол: 5. Тираж: 285 000 бр .+ 85 бр. Страници: 80 с. Цена: 0.43 лв.
* Музикално другарче за втори клас на единното средно политехническо училище – Беню Тотев, Пенка Младенова, Пенка Гуевска. 1984. ІІ изд. Художник: Мира Лехчанска. Печат: ДП Дунав, Русе. Формат: 70/100/16. Печатни коли: 3.50. Страници: 56 с. Цена: 0.38 лв.