> Винаги готов! > Изкуство соц. реализъм част II

Изкуство соц. реализъм част II


24-01-2013, 13:20. : Anakin Skywalker

И така деца, след литературата дойде ред и на изобразителното изкуство. Ето ги тези живописни монументални платна, показващи борбата на активните борци и после годините на ранния социализъм и ранния култ. То думите са излишни, самите картини говорят повече.

 

Изкуство соц. реализъм част II

В киното прожектират съветски филм

Изкуство соц. реализъм част II

Изпращане делегация на РМС в СССР

Изкуство соц. реализъм част II

Разпит

Изкуство соц. реализъм част II

Стачен комитет

Изкуство соц. реализъм част II

Партизани в акция

Изкуство соц. реализъм част II

Посрещане на Червената армия

Изкуство соц. реализъм част II

завод

Изкуство соц. реализъм част II

Бригадирки

Изкуство соц. реализъм част II

Бригадирски обект

Изкуство соц. реализъм част II

Др. Георги Димитров

Изкуство соц. реализъм част II

Др. Вълко Червенков

Изкуство соц. реализъм част II

Изкуство соц. реализъм част II

Учене на кераца (градска госпожица) на труд Две карикатури от в-к Свободен народ от 1947г.