> Главна > Относно Асамблеята

Относно Асамблеята


1-08-2010, 11:41. : stoev73
СЛОВО НА ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕТСКА АСАМЛЕЯ "ЗНАМЕ НА МИРА"

Относно Асамблеята

СКЪПИ ДЕЦА,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

Зовът на светлината, на красотата и дръзновението ни е събрал днес в тази Асамблея, за да ни дари с радостта на приятелството, на озарението и откривателството, за да възвиси нашите мисли и стремежи по-чисти и смели към света на прекрасното. Вселената е създадена по законите на красотата, по законите на красотата е призвано да живее човечеството. Повелята на еволюцията, неизбежността на развитието, необходимостта на усъвършенствуването поддържат вечно жив огъня на живота. Той изгаря и руши старото, открива път на новото, възнася и утвърждава нагоре по стъпалата на съвършенството новите форми на живот, по-ярко вместили светлината, съществуващи в съзвучие и хармония с цялото. Огнено пламтяща птица Феникс, която в името на живота отново и отново се възражда от собствената си пепел, по-красива и горяща, устремена към бъдещето.

В името на бъдещето ние живеем, откриваме, устремяваме се и творим. Кой може да постави предел пред необятното, пред вечно раждащото се утре на ТВОРЕЦА, създател на светове от цветове и звуци, живеещ непрекъснато под знака на красотата, създаващ съзвучието в съчетанието на нови непознати хармонии, затварящ спиралните кръгове на развитието, за да ги синтезира и пресъздаде още по-прекрасни.

В името на бъдещето и свободата са въставали робите, в името на общото благо са побеждавали героите, в името на истината са се преобразявали в титани мислители, в името на бъдещето са се жертвали Учителите. [...]

И вие, децата на Земята - вечният символ на приемственост и обновление на Живота - сте призвани от повелите на времето да обърнете енергията и силите на Планетата в единствено вярното направление. Светът не трябва да живее повече под ужасите на войната, майките не трябва повече да чакат своите никога не завърнали се деца, вашите милиони братя и сестри, живеещи под бремето на глада, експлоатацията, класова, расова и социална ненавист и несправедливост не трябва вече никога да умират, преди да са се научили да пишат най-скъпото - МАМА и СВОБОДА.

Българските деца, избрали своята социалистическа Родина и столицата, носеща името на мъдростта - София, за дом на асамблеята, с отворени сърца ви приветствуват. Спокойно е тяхното детство, малките ръце не натискат спусъка на пушката, гръбнакът не се превива под тежестта на балите, зад тъкачния стан, очите не помръкват преждевременно за светлината, медът на трапезата е кехлибарен, защото е споен от радостта на народния труд [...]

Мили деца, граждани на Планетата,

На вас, каменарите на нови руди, създатели на светове от сияйни звуци и багри, ние завещаваме огнения зов, неотклонната повеля на бъдещето. [...] Живейте пълноценно, приобщете се към радостта на истината, живейте в красотата на Твореца, който винаги е велик, защото живее чрез изкуството да създава за всички!

Подайте си ръце и в основата на творчеството напишете ЕДИНСТВО, КРАСОТА, ХАРМОНИЯ.

Бр. 33/1979


Може би някой ще се познаят на снимката от далечната 1979.Тя не е мое дело свалих я от мрежата преди известно време и с разни други доста ретро снимки ми седи на харда,но това не е темата която искам да отворя относно детската асамблея знаме на мира.Искам да върна спомена за една жена която я създаде и се противопостави на много хора от тогавашната власт макар и тя да беше от нея.За нея се изписа толкова много и какво ли не,но всичко си остана една мистерия.