> Техниката > СОФИЯ, МОЯ "СОФИЯ '31"

СОФИЯ, МОЯ "СОФИЯ '31"


12-02-2010, 13:09. : tkpopov
СОФИЯ, МОЯ "СОФИЯ '31"

Това чернобяло телевизорче е моята голяма слабост.
"Защо?" питате се вие.
Ами защото е купено точно, когато съм се родил аз.  Вече кара 29-тата си година и още работи. С добра антена - дава чиста черно-бяла картина на БНТ, бТВ и Нова. Наскоро му прикачих сигнал от кабелната. Хваща още бая програми с чист образ, но без звук. Но стига толкова описания!
Да пристъпим към техническите характеристики:
СОФИЯ, МОЯ "СОФИЯ '31"
фиг.1 Общ изглед на телевизонен приемник "София '31".
Вижда се задния жълт капак. Има серии с различни цветове.
СОФИЯ, МОЯ "СОФИЯ '31"
фиг.2  Високоговорител на телевизионен приемник "СОФИЯ 31"
СОФИЯ, МОЯ "СОФИЯ '31"
фиг.3 Конзола за програмите. С четирите копчета има въможност за настройка на съответните канали, а също и за смяна на обхватите.
Какво само е причинило времето на черния пластмасов преден панел.
СОФИЯ, МОЯ "СОФИЯ '31"
Фиг.4 Червен бутон на захранването.
Потенциометри за регулиране на (отляво надясно):
контраст, яркост, звук
Кражба на средната ръкохватка от въздействието на времето.
Част от надписите също ги няма.
СОФИЯ, МОЯ "СОФИЯ '31"
Моля, не се опитвайте да прилагате каквито и да е технически поправки по уреда. В противен случай  гаранционните условия на завода-производител (РЕСПРОМ, гр. Велико Търново) отпадат!