> Бели и хитрувания > Най-тъжната Нова година

Най-тъжната Нова година


30-03-2011, 18:34. : nomane

  31.12.1973 г., преди обяд. Дядо ми “Тракиеца“ и баба ми “Балканджийката“ бяха дошли от село, за да видят новия апартамент.

  Съвсем естествено, искаха да помогнат с нещо за приготовленията за Нова година.

  Майка връчи на дядо един списък с покупки и ни изпрати до супермаркета срещу нас. Влязохме в магазина и докато дядо пазаруваше, аз се мотаех около стилажите...

  Изведнъж пред погледа ми попаднаха кутии с “Хумана" (от онези сините, с нарисувано шише с биберон и лигавник). Едната беше отворена и от нея се подаваше мерителната лъжичка. Очите ми светнаха, откога мечтаех за такава лъжичка! :em_114:

  Огледах се, протегнах ръка и бързо мушнах лъжичката в джоба на якето. После намерих дядо и се насочихме към касите, за да платим.

  Леличката на касата маркира всички продукти от кошницата, а дядо се обърна към  мен и попита :

  - Мичоно, не сме ли забравили нещо?

  - Не, дядо - отговорих аз.

  - Добре, да тръгваме! - каза дядо.

  Щом излязохме от магазина, той се спря, обърна се към мен и каза :

  - Сега влез в магазина и върни това, което не сме платили.

  Станах червена като домат, шмугнах се обратно и върнах лъжичката на мястото й.  :em_13:

  След като се прибрахме в къщи, дядо разказа на нашите каква съм я свършила...

  Не ми се караха, но мама така ме изгледа, че още го помня. Не си и помислих повече да взема нещо чуждо.

  Вечерта Дядо Мраз ми донесе ръчен часовник “Чайка", но за мен празникът беше провален и така и не се зарадвах на подаръка. :em_31: