> Лакомства > Сандвич "Лице"

Сандвич "Лице"


2-11-2009, 17:03. : Cvetan
Говорихме си един път за Кръжоците и извънкласните дейности, и се сетих да покажа какво съм научил в Кулинарния  кръжок :
Сандвич "Лице"
Това е цялото "семейство".
 
Сандвич "Лице"
Това е "майката".
 
Сандвич "Лице"
Това е "бащата".
 
Сандвич "Лице"
Това е "детето".