> Синеоката Принцеса > Като всяка история и тази се развива - неочаквано!

Като всяка история и тази се развива - неочаквано!


10-10-2008, 03:09. : admin
Какво се случи днес? Съвсем неочаквано разбрах: Принцесата си има и други приятели.
Значи - срещнах се със Синеоката Принцеса и казах:
- Знаеш ли, за теб вече разказвам не само аз!?
- Така ли? Какво? Шоколадено ли? – излюбопитства тя. После почна да се почешва по носа. Синеоката Принцеса има тоя навик, да се чеше по носа. Без някаква особена причина. Затова носа и изглежда доста пообелен. Тя казва, че всяка принцеса има белещ се нос. Кой съм аз да противореча!
- Хмъ, не знам, точно! – отговорих и изчерпателно. - Просто разказват. Чух две истории на едно борче и едно бебе. Да те попитам, знаеш ли ги?
- Познавам ги. – отвърна скромно тя. – Сърдиш ли се?
- Никога не си ми казвала. Аз не познавам ни едно борче и ни едно бебе, а пък ти… -  стана ми мусещо се, загдето Принцесата не ми е споменавала приятелите си. Така де, искам и аз да си имам всякакви приятели. Особено особени.
- Ще познавам който си искам!  - оплези се Принцесата.
И започна да си играе на "Който искам си познавам". Тази игра е особена. Важното в нея е всичко, което срещнеш по пътя си да му кажеш: "Хей-брей! Дай ръка, краче, пипало,  листо, цветче! Хей-брей-здравей!». Веднъж и аз се опитах да я играя, ама се блъснах в Часовниковата кула. Имам си цицина от тогава, рогче на главата.
Принцесата подскачайки на куц крак ми помаха:
- Хей-брей-здравей!
Знам ли, сигурно значи нещо това?!

Като всяка история и тази си има въведение :: Как се запознах със Синеоката принцеса :: Как ужасно следяха Принцесата :: Почти пеперудена история :: Синеоката принцеса и Долината на сериозните хора :: Зеленооката Не-принцеса :: Дядото на Синеоката принцеса