> Синеоката Принцеса > Зеленооката Не-Принцеса

Зеленооката Не-Принцеса


17-10-2008, 13:32. : isi
В другия край на същия този град, но в една Висока-къща-без-покрив, живееше Зеленооката Не-Принцеса. Откъде знаеше тя, че е не-принцеса ли? А каква друга можеше да бъде? Всички около нея бяха не-принцове и не-принцеси. Тя имаше майка не-принцеса, баща не-принц, учителка не-принцеса, всички нейни съседи бяха стари не-принцове и не-принцеси. А децата - децата ОТДАААВНА бяха НАУЧЕНИ, че принцеси не съществуват! И когато се случеше така, че по някаква странна слънчева или снежна причина Зеленооката Не-Принцеса забравеше коя е, възрастните всячески се стараеха да й го припомнят:
- Ама че си не-принцеса!
- Ох, защо не беше една принцеса!
- Държиш се като не-принцеса!
- Принцесите никога не правят така!
Странна работа, те пък все едно знаеха какво НЕ правят принцесите, нали точно според тях принцесите НЕ съществуват!
На Зеленооката Не-Принцеса обаче едно и беше ясно – дори и да има принцеси, те със сигурност не изглеждат като нея! Зеленооката Не-Принцеса беше с мургаво лице, с остро дълго носле, с кафеви къси къдрици, които никога не стояха мирни зад щръкналите й ушета. Никога никой не й беше разказвал за такива принцеси! И в книжките с картинки нямаше нарисувани такива като нея!
И все пак ще излъжа, ако кажа, че нашата не-принцеса никога не беше искала да бъде принцеса! Напротив! Когато я дразнеха старите не-принцове и не-принцеси и когато за пореден път й натякваха, че по-голяма не-принцеса от нея не съществува, Зеленооката Не-Принцеса се затваряше във Високата-къща-без-покрив и мечтаеше. Мечтаеше как някъде, през девет планини в десета, някакъв учен ще открие съществуването на зеленооки принцеси с остри дълги нослета, с щръкнали уши, с мургави бузи и кафеви къдрици. Мечтаеше как всички възрастни около нея ще се пукнат от яд, когато научат, защото ще трябва да я наричат "Ваше височество!". Мечтаеше...
Това с мечтането обаче беше мнооого, мнооого отдавна! Вече беше минала ПОЛОВИН година от последния път! Сега Зеленооката Не-Принцеса беше на ЦЕЛИ 10 години и всички не-царски особи около нея смятаха за глупаво нещо мечтите на такива ГОЛЕМИ момичета. А пък и реалността си беше от ясно по-ясна – Зеленооката Не-Принцеса НЕ можеше да прави вълшебства! И когато си пожелаеше нещо – то НЕ се сбъдваше! А когато някой стар не-принц или не-принцеса я ядосаше – тя просто започваше да играе единствената игра, която знаеше - играта НА ИНАТ. Ох, така й беше омръзнала тази игра! Още повече, че възрастните се включваха с удоволствие и бяха доста по-добри от нея самата. А така изобщо не беше интересно!
Зеленооката Не-Принцеса денем се разхождаше единствено от своята Висока-къща-без-покрив до Училището-с-не-дъбова врата и обратно. Помежду тях имаше множество остри ъгли, кафеви квадрати, сиви правоъгълници, черни кутийки и всякакви ръбати високи къщи, като всичките те бяха с не-дъбови врати.
Нощем обаче, не ясно защо и откъде накъде, Зеленооката Не-Принцеса сънуваше ЗЕЛЕНИ поляни. Сънуваше МАЛКА къща СЪС ЗЕЛЕН покрив. Сънуваше две пеперуди с малки КРЪГЛИ виолетови нослета и чудни ОБЛИ крила на ЗЕЛЕНИ и СИНИ точки.
***
И понеже това е ПРИКАЗКА и то за 10 годишно момиченце, пък било то и не-принцеса, тя в никакъв случай не може да свърши или да продължи ТАКА. Задължително ТРЯБВА да има едно »И НЕ ЩЕШ ЛИ ...»
***
И НЕ ЩЕШ ЛИ, един ден, както си вървяла през квадратите и правоъгълниците, Зеленооката Не-Принцеса срещнала ... Кого мислите? Не, не точно нея! Неее, и него не! Срещнала онези две пеперуди с виолетови нослета и зелени-сини точки по крилата. Вярно, че е странно, какво ще правят точно ТАМ пеперуди, било то и с виолетови нослета! Много добре знам аз за къде става въпрос – ТАМ със сигурност е нямало нищо друго ЗЕЛЕНО, освен точките по пеперудените криле и очите на нашата не-принцеса.
Е, оттук нататък – всичко ви е ясно!
Не-принцесата последвала пеперудите и те я извели до ЗЕЛЕНАТА полянка в другия край на града. Там, естествено, на ПРЕСКОЧИ ГЛУХАРЧЕ играела Синеоката Принцеса. И когато чула пеперудените кихавици, без изобщо да се обръща и да спира важната си игра, Синеоката Принцеса се провикнала с виолетово-бонбонен глас:
- Хей-Брей-Здравей! Откога те чакам!
След което направила още две кълбета и приближила тревоуханно:
- Да не си питала за пътя някой стар не-принц или стара не-принцеса? Не им вярвай много. Не че винаги го правят нарочно, ама такива са си, все ще объркат нещо! Аз познавам някои по-особени, ама и те са едни заблудени и разсеяни, въобще не знам дали пак ще ме намерят скоро. Може да мине мнооого, мнооого време докато отново се срещна с тях, дори може да стана на 10 и ПОЛОВИНА години!
Синеоката Принцеса разтръскала коси и пухчетата от глухарчетата се залутали наоколо:
- Виж, и на хвърчилата им омръзна да се прескачат само с мене. Брей-Хей, ДВЕ-ПРИНЦЕСЕНО ЩЕ Е ПО-ПРИНЦЕСЕНО, ще видииш!
Зеленооката Неясно-дали Принцеса стояла с ококорени съвсем-ясно зелени очи и току започнала:
- Ама аз НЕ СЪМ...
Наложило й се обаче бързо да стисне устни, защото на дългото й носле била кацнала една от ОНЕЗИ пеперуди и упорито си поемала въздух за да кихне по-звучно. Зеленооката Неясно-дали Принцеса въобще не се поколебала и светкавично хванала пеперудата за виолетовия нос. Пеперудата зяпнала от учудване и се задърпала засрамено. Това така разсмяло Синеоката Принцеса, че тя прихнала шоколадено и се хванала сладоледено за корема:
- Видя ли! Какво ти казах! ДВЕ-ПРИНЦЕСЕНО е много по-забавно! Казвай, на какво ще играем?
Зеленооката ПРИНЦЕСА се канела отново да отвори уста и да изясни, че тя всъщност знае да играе само НА ИНАТ, когато... Огледала се наоколо и се сетила - сетила се за всички ТЕЗИ игри, в които е МНОООГО добра, ама не ги е играла НИКОГА! Нямало какво да обяснява, Синеоката Принцеса това вече го знаела. След малко двете принцеси тичали, ама НАИСТИНА през глава, в посока към МАЛКАТА къщичка СЪС ЗЕЛЕН покрив и ДЪБОВА врата...
Далеч ЗАД тях останало всичко ОНОВА не-принцесеното.
***
Питате АЗ какво общо имам с цялата история! Ами и АЗ, като всички възрастни, не бях забелязала каква зеленоока принцесена особа живее близо до мен!
Сега и аз като вас се надявам да се запозная със Синеоката Принцеса и МОЖЕ БИ да срещна отново Зеленооката Принцеса. Ама те дали ще искат? И дали ще успея да намеря полянката, преди принцесите да са станали на цели 10 и ПОЛОВИНА години! Кой знае, каквато съм заблудена и разсеяна!
Но докато търся, ще взема все пак да се огледам и ТУК, наоколо. Вчера един малък Черноок Не-Принц го водеха намръщено за ухото и той опредлено играеше НА ИНАТ...


Като всяка история и тази си има въведение :: Как се запознах със Синеоката принцеса :: Как ужасно следяха Принцесата :: Като всяка история и тази се развива неочаквано! :: Почти пеперудена история :: Синеоката принцеса и Долината на сериозните хора :: Дядото на Синеоката принцеса