> Игри и забавления > Гъсеничка-мечта

Гъсеничка-мечта


6-02-2010, 23:39. : катя милушева
 Една играчка, на която се радваха другите деца, защото виждаха ефекта от нейното движение отстрани. А притежателят й не можеше да разбере, защо става така, поради възрастта си, и защото като я дърпаш, не гледаш назад. Понякога така става - другите разбират по-добре, че имаш нещо ценно.
Всъщност като се движи, тя се поклаща, защото е изместен центърът на въртене на колелцата й, а рогцата и се клатят насам-натам.

Гъсеничка-мечта

Гъсеничка-мечта